top of page

תקשורת קשובה - קורס מקוון שנתי

Registration is Closed
See other events
תקשורת קשובה - קורס מקוון שנתי
תקשורת קשובה - קורס מקוון שנתי

זמן ומיקום

Time is TBD

קורס מקוון

פרטי האירוע

  • מחקרים מוכיחים כי אחד הגורמים המרכזיים ביותר לחיים מאושרים, הוא קיומם של יחסים בין-אישיים משמעותיים ומיטיבים. תרגול המיינדפולנס יכול לסייע לנו בפיתוח יחסים אלה. אולם, לעתים קרובות הוא נותר כתרגול אישי ויש קושי ליישם ולהטמיע אותו ביחסים עם הקרובים אלינו.  
  • קורס מיינדפולנס ייחודי זה מבוסס על מודל התקשורת הקשובה, שיטה שפותחה על ידי שנטם זוהר, המיישמת את תרגול ולימוד המיינדפולנס בתוך חיי היום יום ובעיקר באינטראקציות בינאישיות. הקורס יתמקד בחקירת דפוסי הקשר שלנו ביחסים עם עצמנו ועם אחרים. באמצעות חקירה זו, תתאפשר מודעות אשר תתמוך בהגמשת הדפוסים הלא-מיטיבים ובפיתוח האפשרות לקיום יחסים אותנטיים ומספקים יותר.

שיתוף

bottom of page