top of page

תקשורת קשובה

גישה מעשית לשיפור הרווחה האישית ואיכות היחסים בשדה הקשר

הרבה מן הסבל האנושי מתהווה במערכות יחסים, ובתרגול נכון הרבה ממנו יכול גם להיפרם שם. הבאת תשומת לב נכונה ולב פתוח למערכות היחסים שלנו תניב שינויים מבורכים.

למטרה זאת פיתחתי שיטה פשוטה ובהירה לתרגול מיינדפולנס בשדה הקשר.
השיטה מפרטת 4 מצבי דיבור המכסים את כל טווח התקשורת המילולית, 5 מנחים גופניים, 2 מצבי עיניים ו- 7 תרגולים, המוצאים ביטוי ב- 3 מרחבי חיים.
מצבי הדיבור, המנחים הגופניים ומצבי העיניים מתבססים על התבוננות ישירה במעשה התקשורת האנושית והתרגולים מושתתים על תאוריות מרכזיות בתפיסת הקשיבות והחמלה.
 
הדיאגרמה שלהלן משרטטת את מבנה השיטה.
תקשורת קשובה
תקשורת קשובה
לעוד מידע אודות השיטה ואפשרויות לימוד
bottom of page